"Талын түмэн адуу 2017"

11 сарын 3-5-ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Батноров суманд зохион байгуулагдах "Талын түмэн адуу 2017" арга хэмжээний маань хөтөлбөртэй танилцана уу? 
Энэ удаа үйл ажиллагаа 100 хүн л хүлээн авах бөгөөд дараах хөтөлбөртэй сайтар танилцан ажил, цагаа зохицуулаарай.